СОЦИАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

Полезни връзки:

Модули за културна и гражданска организация на граждани на лица търсещи убежище и получили международна закрила

Изтегляне в PDF

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.