ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Търсене на работа

Регистрация в Бюро по труда

Чужденци с разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в България или с приравнени на техните права чрез предоставеното им право на убежище или с предоставена международна закрила: предоставен бежански или хуманитарен статут могат да търсят работа чрез регистрация в Бюрото по труда.

Полезни връзки: 

Агенция по заетостта: Бюра по труда

Търсена на работа онлайн

За търсене и кандидатстване за работа също могат да бъдат използвани и различни портали за работа, например:

www.jobs.bgwww.jobtiger.bgwww.zaplata.bgwww.rabota.bg

Съдейстиве за намиране на работа от НПО 

Съдействие за намиране на работа може да бъде предоставено за бежанци и мигранти от организациите Български Червен кръст и Каритас София. 

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.