ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Записване в детски ясли и детски градини

В София родителите имат право да кандидатстват за място на детето си в до 10 ясли или детски градини чрез Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата (онлайн или на място в някоя от яслите или детските градини).

Полезни връзки:

Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.