ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Спешна медицинска помощ

Спешната медицинска помощ включва всички медицински дейности, насочени към възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи нарушения и поддържане виталните функции на организма. (чл. 2 от  Наредба № 25 от 4 ноември 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ).

Спешна медицинска помощ се предоставя в необходимия обем от спешна на всяко лице, нуждаещо се от такава, независимо от неговото гражданство, местожителство и лечебно-осигурителен статут на основание чл. 3 от Наредба № 25 от 4 ноември 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ.

Спешната медицинска помощ е безплатна за всички лица на територията на България, включително граждани на трети страни и не обвързана с наличието на здравни осигуровки. (чл. 4 от Наредба № 25 от 4 ноември 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ)

Спешна медицинска помощ може да бъде заявена на телефона за спешни случаи 112. Възможно е да разговаряте с оператор на английски език.

Полезни връзки:

Център за спешна медицинска помощ – София 

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.