ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Лекарства

Гражданите на трети страни имат право да закупуват лекарства от аптеки и лицензирани дрогерии. Някои по-леки лекарства могат да се получат без рецепта от лекар, докато други само с рецепта. Лекарствата се заплащат от пациентите.

При някои хронични заболявания и при продължително лечение е възможно лекар да предпише лекарства на здравноосигурени пациенти, които след това да бъдат изцяло или частично платени от държавния бюджет. За целта Вашият личен лекар трябва да Ви издаде Рецептурна книжка на хронично болния.

НЗОК не покрива лекарства и медицински продукти, предписани на неосигурени лица или лица, чиито здравноосигурителни права са прекъснати.

Полезни връзки: 

Списък на аптеки, сключили договор с НЗОК

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.