ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Дентални услуги

Чуждестранните граждани, които са здравно осигурени могат да изберат услугите на стоматолог по избор и имат право на ограничен брой безплатни процедури всяка година. Такива са цялостен преглед и три стоматологични интервенции. Други стоматологични услуги и съпътстващото ги лечение се заплащат от пациента.

В случай на прекъснати здравноосигурителни права лицето може да използва услугите на стоматолог след заплащане на такса за съответната услуга. 

Полезни връзки: 

Списък на лекари по дентална медицина, сключили договор с НЗОК

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.