ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ В БЮРОТО ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

  • от

Бюрото функционира вече 4 месеца, през които близо 300 чуждестранни граждани са се възползвали от предлаганите на 5 езика услуги в сферата на достъп до пазара на труда, здравеопазване, правна помощ, подкрепа за жилищно настаняване, образование, както и психологическа и социална помощ.

Център за правна помощ „Глас в България“ и Фондация за достъп до права – ФАР, са организациите, предлагащи правни консултации в Бюрото. Радваме се да ви представим видео, изработено по техен общ проект – част от дейностите по който се изпълняват в Бюрото. В кадрите на видеото можете да видите обстановката в Бюрото за информация и услуги за чуждестранни граждани, както и да научите повече за проекта и предлаганите услуги.