ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Регистрация при общопрактикуващ лекар

Здравноосигурените в България граждани на трети страни имат право на избор на личен лекар по реда и условията за българските граждани. В случай, че лицето е с прекъснати здравноосигурителна права общопрактикуващ лекар може да предостави услуги след заплащане на такса за съответната услуга. 

Личният общопрактикуващ лекар е лекарят, който следи цялостното здравословно състояние, провежда контролни прегледи, поставя задължителни ваксини, лекува леки заболявания, осигурява необходимата здравна документация, поддържа дигитален профил на пациентите с историята на техните заболявания и издава направления към специалисти при необходимост.

Първоначална регистрация при личен общопрактикуващ лекар може да бъде направена по всяко време на годината. При първоначална регистрация при общопрактикуващ личен лекар се издава здравноосигурителна книжка.

Смяна на личния общопрактикуващ лекар е възможно през пререгистрация през м. юни и декември. В случаи, че лицето смени града в който живее и адреса по лична карта смяната на личен лекар е възможна по всяка време на годината.

Първоначалната регистрация при личен общопрактикуващ лекар или пререгистрация се извършва на място при избрания лекар или онлайн чрез персонализираната информационна система за здравно обслужване на гражданите (необходим е електронен подпис).

Изборът на личен лекар за децата под 18 г. се прави от родители или настойници.

При посещение при общопрактикуващ лекар се дължи потребителска такса, съществуват изключения в които лицето е освободено от заплащане на потребителска такса.

Полезни връзки:

Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар

Списък на общопрактикуващите лекари, сключили договор с НЗОК

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.