ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Общински жилища

Настаняването в общински жилища на територията на София се извършва на основание Наредба на Столична община за управление на общинските жилища, която определя условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища на Столична  община, както и конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони.

Сред условията в София са поне един член от семейството/домакинството да е български гражданин и да е с адресна регистрация и постоянен адрес в Столична община поне 10 години.

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.