БЮРО ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ
ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

Как да помогна на гражданите на Украйна в София

Информация за украинските граждани на територията на София - на украински език

Информация за украинските граждани на територията на София - на руски език

ПАРТНЬОРИ

С УЧАСТИЕТО НА

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.